Badania jakościowe | IN VIVO

fb rss

Badania jakościowe

line

Badania jakościowe są jednym ze sposobów obserwowania, analizowania i interpretowania świata wokół nas. Prowadzenie takich badań oznacza stosowanie rozmaitych stylów i metod badawczych, których wybór uzależniony jest w głównej mierze od problemu badawczego. Celem badań jakościowych jest przede wszystkim   zrozumienie  zarówno konkretnych ludzi, jak i określonych zjawisk, procesów czy problemów.

Badacze jakościowi starają się nie narzucać przygotowanej wcześniej siatki pojęć na badane zjawiska i procesy. Zamiast tego próbują być jak najbardziej otwarci na to, co wyłania się z samych badań. W badaniach jakościowych in vivo (łac.: na żywym) oznacza kategorie zaczerpnięte prosto z terenu badawczego, np. z wypowiedzi osób badanych.